Nahoře vidíme elektronové difrakční obrazce alfa domén při 300 K (A) a 40 K (B). Písmena C a D označují elektronové difrakční obrazce stavu alfa/beta po řadě při stejných teplotách. Dole (E) je snímek povrchu krystalu sulfidu tantaličitého. Modrá označuje beta doménu, načervenalá alfa doménu a žlutá přechodový stav. Kroužky označují místa dopadu elektronového svazku při difrakčních experimentech. Obrázek byl pořízen elektronovým mikroskopem (A.Zong et al., Ultrafast manipulation of mirror domain walls in a charge density wave, Science Advances 19 Oct 2018: Vol. 4, no. 10, eaau5501, CC BY-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Nahoře vidíme elektronové difrakční obrazce alfa domén při 300 K (A) a 40 K (B). Písmena C a D označují elektronové difrakční obrazce stavu  alfa/beta po řadě při stejných teplotách. Dole (E) je snímek povrchu krystalu sulfidu tantaličitého. Modrá označuje beta doménu, načervenalá alfa doménu a žlutá přechodový stav. Kroužky označují místa dopadu elektronového svazku při difrakčních experimentech. Obrázek byl pořízen elektronovým mikroskopem (A.Zong et al., Ultrafast manipulation of mirror domain walls in a charge density wave, Science Advances  19 Oct 2018: Vol. 4, no. 10, eaau5501, CC BY-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).