Chemická struktura použitého organického polovodivého polymeru na základě diketopyrrolopyrrolu.

Chemická struktura použitého organického polovodivého polymeru na základě diketopyrrolopyrrolu.