Membrána z čisté nanocelulózy (D), její povrch (E) a řez (F) na snímku rastrovací elektronového mikroskopu. Na obrázích G, H, a I vidíme ve stejném pořadí totéž, ale pro nanocelulózovou membránu s grafenem (upraveno podle Qisheng Jiang et al., Photothermally Active Reduced Graphene Oxide/Bacterial Nanocellulose Composites as Biofouling-Resistant Ultrafiltration Membranes, Environ. Sci. Technol., 2019, 53 (1), pp 412–421).

Membrána z čisté nanocelulózy (D), její povrch (E) a řez (F) na snímku rastrovací elektronového mikroskopu. Na obrázích G, H, a I vidíme ve stejném pořadí totéž, ale pro nanocelulózovou membránu s grafenem (upraveno podle Qisheng Jiang et al., Photothermally Active Reduced Graphene Oxide/Bacterial Nanocellulose Composites as Biofouling-Resistant Ultrafiltration Membranes, Environ. Sci. Technol., 2019, 53 (1), pp 412–421).