Silně zatížený sval získává energii rozkladem glukózy na pyruvát a laktát.

Silně zatížený sval získává energii rozkladem glukózy na pyruvát a laktát.