Mexický archeolog Raul Barerra u paty chrámu.

Mexický archeolog Raul Barerra u paty chrámu.