Řez lidskou hlavou, žlutě vyznačen je olfaktorický (čichový) bulbus, část mozku obratlovců, která se vychlipuje z přední strany hemisfér koncového mozku. Přiléha ke kosti čichové, části spodiny lebeční. Z něj směřují dolů rovněž žlutá vlákna olfaktorických nervů (Patrick J. Lynch, medical illustrator, CC BY 2.5, http://creativecommons.org/licenses/by/2.5, via Wikimedia Commons).

Řez lidskou hlavou, žlutě vyznačen je olfaktorický (čichový) bulbus, část mozku obratlovců, která se vychlipuje z přední strany hemisfér koncového mozku. Přiléha ke kosti čichové, části spodiny lebeční. Z něj směřují dolů rovněž žlutá vlákna olfaktorických nervů  (Patrick J. Lynch, medical illustrator, CC BY 2.5, http://creativecommons.org/licenses/by/2.5, via Wikimedia Commons).