Zkamenělina praptáka Alcmonavis poeschli v solnhofenském vápenci. Měřítko je 5 cm dlouhé, obr. O.W:M.Rauhut et al., A non-archaeopterygid avialan theropod from the Late Jurassic of southern Germany, eLife 2019;8:e43789.

Zkamenělina praptáka Alcmonavis poeschli v solnhofenském vápenci. Měřítko je 5 cm dlouhé, obr. O.W:M.Rauhut et al., A non-archaeopterygid avialan theropod from the Late Jurassic of southern Germany, eLife 2019;8:e43789.