Zobrazení panelu 16 složené z několika fotografií. V horní části jsou petroglyfy digitálně vyběleny, dolní část znázorňuje původní vzhled (foto Maria Guagnin et al. Pre-Neolithic evidence for dog-assisted hunting strategies in Arabia, Journal of Anthropological Archaeology (2017). DOI: 10.1016/j.jaa.2017.10.003 ).

Zobrazení panelu 16 složené z několika fotografií. V horní části jsou petroglyfy digitálně vyběleny, dolní část znázorňuje původní vzhled (foto Maria Guagnin et al. Pre-Neolithic evidence for dog-assisted hunting strategies in Arabia, Journal of Anthropological Archaeology (2017). DOI: 10.1016/j.jaa.2017.10.003 ).