Chemická struktura sloučeniny EP055.

Chemická struktura sloučeniny EP055.