Schematické porovnání 3D tisku bez oscilací vlevo a s kmitáním vpravo.

Schematické porovnání 3D tisku bez oscilací vlevo a s kmitáním vpravo.