Schematické znázornění průřezu obou typů nových tiskových vláken, vlevo svítící, vpravo fotodetekční.

Schematické znázornění průřezu obou typů nových tiskových vláken, vlevo svítící, vpravo fotodetekční.