mikroRNA a rakovina

13.7.2005

Drobné nekódující ribonukleové kyseliny označované jako miRNA jsou známy jako negativní regulátory genové exprese a nyní se ukázalo v několika klinických a genetických pracích, že tyto vysoce konzervované sloučeniny jsou přítomny ve zvýšené míře v řadě nádorů, například v lymfomu. Mezi jiným se podařilo objevit vztah mezi miRNA a c-Myc, což je onkogenní regulátor transkripce, vyskytující se ve velmi zvýšeném množství v lidských náídorech. Otázkou zůstává, zda miRNA může být užitečnou pro diagnostiku a terapii rakoviny. Zatím jsou v tom ohledu k dispozici pouze fragmentární nálezy.

Odeslat komentář k článku "mikroRNA a rakovina "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "mikroRNA a rakovina " e-mailem

Diskuse/Aktualizace