Znovuzrození rostlinné neurobiologie?

22.8.2005

Nedávná konference v Bonnu pod názvem První symposium rostlinné neurobiologie odrážela obnovení zájmu o to, jak rostliny využívají elektrického přenosu signálů a signálních molekul k předávání informací mezi buňkami a pletivy. V rostlinách existuje akční potenciál (charakterizovaný depolarizací buněčné membrány), který se šíří rychlostí přibližně 1 cm za sekundu; dále je tu variační potenciál (v Evropě nazývaný pomalá vlna), což je systematický elektrický signál pohybující se rychlostí přibližně 1 mm za sekundu. U rostlin byly dále nalezeny geny pro glutamátové receptory, přičemž glutamát je jedním z důležitých nervových mediátorů u živočichů. Byly dokonce zjištěny i signální dráhy zajišťované váčky obsahujícími auxin, které putují rostlinnými buňkami. Přes velký ohlas zmíněného sympozia se zdá, že termín rostlinná neurobiologie bude asi nahrazen něčím jako signalizace a chování rostlin.

Odeslat komentář k článku "Znovuzrození rostlinné neurobiologie? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Znovuzrození rostlinné neurobiologie? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace