Zlepšení zhoršilo

14.2.2019
Citace:
Ke Li et al., Anthropogenic drivers of 2013–2017 trends in summer surface ozone in China, PNAS January 8, 2019 116 (2) 422-427, 2018, https://doi.org/10.1073/pnas.1812168116
Zdroj
Vznik ozonu působením hydroperoxidového radikálu působením slunečního záření o vlnové délce kratší než 400 nm.

Jak ukazují i nedávné zkušenosti s omezování znečištění ovzduší v Číně, atmosféra představuje velmi komplikovaný systém, kde je obtížné předpovědět důsledky izolovaných kroků. Díky čínskou státostranou přijatým opatřením výrazně pokleslo množství pevných částic o průměru menším než 2,5 mikrometru PM2,5 v ovzduší. Bezpochyby chvályhodné opatření vedlo k nárůstu koncentrace škodlivého přízemního ozonu v pekingské a šanghajské aglomeraci. Způsobil to vzrůst koncentrace hydroperoxidového radikálu HO2, který se nerozkládal na pevných částicích, takže mohl reagovat za vzniku přízemního ozonu O3. Reakční schéma vidíme na obrázku.

 
Odeslat komentář k článku "Zlepšení zhoršilo "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Zlepšení zhoršilo " e-mailem

Diskuse/Aktualizace