Život na dně Mariánského příkopu

10.2.2005
Dva dírkovci ze dne Mariánského příkopu. Červená úsečka je mikrometrů dlouhá.

Nejhlubší oblasti oceánů jsme až doposud pokládali za pouště bez života. Nicméně japonsko-britskému týmu se při výzkumu dna Mariánského příkopu podařilo najít v hloubce téměř 11 km jednobuněčné dírkovce Foraminifera. Jde o nejrozšířenější mořská stvoření hned po bakteriích a běžně tvoří důležitou složku planktonu. Zpravidla však mají schránky z uhličitanu vápenatého, které jim v Mariánském příkopu chybí, protože v prostředí není dostatek uhličitanových iontů. Organismus, který se přizpůsobil životu za tlaku 110.000 kPa, nejspíš dokáže žít bez ochrany titěrné schránky.

Odeslat komentář k článku "Život na dně Mariánského příkopu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Život na dně Mariánského příkopu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace