Živé kapičky

27.7.2005

Zajímavý jev, který snad bude možné využít při automatizaci chemických reakcí, pozorovali japonští vědci z Tokijské univerzity. Propojíme-li kapkou vody o objemu jeden mikrolitr či méně dvě rovnoběžné elektrody, při vložení napětí kapička prudce vyrazí rychlostí asi 10 cm za sekundu, což není málo. Na první pohled k tomu neexistuje žádný důvod, protože elektrické pole je homogenní, a tudíž by se v něm nenabité předměty neměly hýbat. Bližší zkoumání však ukázalo, že tento pohyb udržuje v chodu sám sebe. Smáčení povrchu elektrody totiž stáčí k tomu, aby pole elektrodou vytvářené ztratilo homogenitu, čímž vznikne síla tlačící kapku. Ta při svém pohybu smáčí další povrch a zároveň se neustále přesouvá na nesmočenou část elektrody, čímž udržuje nehomogenitu pole. K zahájení pohybu je nejspíš jakýkoli nepatrný impuls nezbytný.

Odeslat komentář k článku "Živé kapičky "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Živé kapičky " e-mailem

Diskuse/Aktualizace