Zas měl pravdu

30.7.2019
Citace:
Tuan Do et al., Relativistic redshift of the star S0-2 orbiting the Galactic center supermassive black hole, Science 16 Aug 2019: eaav8137, DOI: 10.1126/science.aav8137
Zdroj
Hvězda S0-2 a černá díra Sagittarius A* v centru naší Galaxie, obr.ESO/MPE/S. Gillessen et al. [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)].

Dlouhodobé pozorování rudého posuvu hvězdy S0-2 v centru naší Galaxie potvrdilo, že odpovídá obecné teorii relativity. Gravitační rudý posuv je prodloužení vlnové délky elektromagnetického záření způsobené deformováním prostoročasu, které způsobuje extrémně silné gravitační pole. Hvězda S0-2 v souhvězdí střelce (angl. Sagittarius) je obzvláště vhodná, protože obíhá kolem masivní černé díry o hmotnosti čtyř milionů Sluncí, která na ni působí nepředstavitelnou gravitační silou. Astronomové nejprve v letech 1995 - 2017 sledovali S0-2 po celý její rok, který odpovídá 16 našim. Získané výsledky doplnili dalším pozorováním od března do září 2018, kdy byla černé díře nejblíže, a to 14 miliard kilometrů. „Pozorování hvězdy během celého oběhu nabízí jedinečnou možnost testovat základy fyziky,“ říká spoluautorka výzkumu Andrea Ghez z University of California v Los Angeles (UCLA).

Střelec vyobrazený ve středověkém astrologickém textu Kitab al-Bulhan (Kniha zázraků), Multiple/Unknown [Public domain].Einsteinova obecná teorie relativity byla experimentálně potvrzena již mnohokrát. Jaký smysl potom mají další a další pokusy, které stojí nemalé peníze? Neustálé ověřování mezi, hledání mezer a chyb vědecký teorií je způsob, kterým rozvoj poznání probíhá. Odhalené nepřesnost teorie je klíčem k dalšímu pokroku. V současností víme, že obecná teorie relativity není úplná, nedokáže např. popsat gravitaci uvnitř černé díry. Fyzikové zatím experimentálně fyzikové potvrdili, že pro gravitaci platí Newtonovy zákony asi tak v rozměrech Sluneční soustavy. Je rozumné předpokládat, že v celém Vesmíru platí shodně. Nicméně kdyby tomu bylo jinak, celý problém temné hmoty by mohla vyřešit reformulace popisu působení gravitace na vesmírné vzdálenosti. Zatím jde o neověřenou hypotézu. Proto je nutné i již ověřené teorie neustále prověřovat za nejrůznějších podmínek.

 
Odeslat komentář k článku "Zas měl pravdu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Zas měl pravdu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace