Zářící moč značí problém

26.2.2019
Citace:
Quoc D. Mac et al, Non-invasive early detection of acute transplant rejection via nanosensors of granzyme B activity, Nature Biomedical Engineering (2019). DOI: 10.1038/s41551-019-0358-7
Zdroj
Fialový T lymfocyt napadá tmavě červenou buňku transplantovaného orgánu. Šedivý Gramzym B zároveň uvolňuje fluorescenční jasně zelené barvivo z detekční světle červené nanočástice vpravo nahoře. Obrázek v nepravých barvách, Georgia Tech/EllaMaru Studio, all rights GT.

Včasnou detekci odmítnutí transplantovaných orgánů umožňuje nově vyvinutá nanočástice. Tvoří ji jádro z oxidu železitého pokryté vrstvou sacharidu rozvětveně polymerovaná glukózadextranu? a další vrstvou polyethylen glykolu. Neohebná peptidová vlákna váží fluorescenční molekuly k jádru z Fe2O3. Nanočástice jsou příliš velké, aby po injekčním podání pronikly do tkání anebo byly vyloučeny ledvinami. Jsou dost malé, aby se hromadily v transplantovaném orgánu.

Dojde-li k odmítnutí transplantátu, jako první začnou cizí tkáň odbourávat T lymfocyty, jeden z typů bílých krvinek. Uvolňují enzym zvaný gramzym B, který rozkládá bílkoviny a prostřednictvím dalších enzymů zvaných kaspázy spouští apoptózu, buněčnou smrt. Proteinové kotvy poutající fluorescenční sloučeninu na nanočástici mají takovou strukturu, aby je rovněž rozložil gramzym B. Uvolněné barvivo přechází skrze ledviny do moči, která v důsledku fluoreskuje. Světélkuje-li vám po transplantaci moč, máte problém. Na laboratorních myších nová metoda funguje bezvadně.

Současný základní způsob zjištění odmítnutí transplantátu představuje biopsie - odběr tkáně a její vyšetření. Podle Dr.Andrew Adamse z Emory University School of Medicine, jednoho z šéfů projektu, je nová metoda „dostatečně citlivá, aby případně odhalila vznikající odmítnutí předtím, než zjistíme významné poškození transplantovaného orgánu. Může pomoci lékařům zahájit včasnou terapii, aby předešli poškození. Většina současných testů reaguje na nefunkčnost orgánu a leckdy rozezná problém, až když přesáhne 50%.“

 
Odeslat komentář k článku "Zářící moč značí problém "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Zářící moč značí problém " e-mailem

Diskuse/Aktualizace