Záporný index lomu

25.4.2005
lom světelného paprsku

Přivykli jsme tomu, že index lomu světla je číslo kladné, nicméně práce na University of California v Berkeley ukazují, že tomu tak nemusí být vždy. Připomeňme si, že index lomu je poměr sinů úhlů, které svírá dopadající a lomený paprsek s kolmicí k místu dopadu. Tým prof. Xiang Zhanga zhotovil z velmi tenké vrstvy stříbra čočku, jež vykazuje záporný index lomu. Její využití může být mnohostranné, protože zachytí a pro vytvoření obrazu využije i paprsky, které by jinak nenávratně zmizely v prostoru.

Odeslat komentář k článku "Záporný index lomu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Záporný index lomu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace