Z čínské chemické kuchyně

4.4.2018
Citace:
J.Lu et al., Highly efficient electrochemical reforming of CH4/CO2 in a solid oxide electrolyser, Science Advances 30 Mar 2018: Vol. 4, no. 3, eaar5100, DOI: 10.1126/sciadv.aar5100
Zdroj
Schéma elektrochemické přípravy syntézního plynu.

Syntézní plyn (angl. syngas), směs oxidu uhelnatého CO a vodíku H2, představuje v chemické průmyslu zásadní surovinu. Slouží k výrobě vodíku, amoniaku, methanolu a uhlovodíkových palivových směsí Katalyzovaná chemická reakce, při které za teploty 200-350 stupňů Celsia a pod velkým tlakem vznikají různé kapalné uhlovodíky.Fischerovou–Tropschovou syntézou?. Od zrodu chemického průmyslu se syntézní plyn připravuje stejně, reakcí horké páry s materiálem obsahujícím uhlík, např. uhlím nebo biomasou. Skupina chemiků zejména z Fujianského ústavu pro výzkumu struktury hmoty usoudila, že uzrál čas na promyšlenější způsob.

Jako výchozí látky použili methan CH4 a oxid uhličitý CO2, který elektrochemicky redukují na katodě elektrolyzéru na oxid uhelnatý. Na anodě oxidují methan rovněž na oxid uhelnatý za využití kyslíkového aniontu, který také vzniká na katodě při redukci CO2. Schéma celého procesu vidíme na obrázku.

Obě elektrody tvoří stejný materiál, který funguje jako katalyzátor pro katodový i anodový děj. Základem je směsný oxid lanthnito-strontnato-chromito-manganatý s nepatrně sníženým obsahem kyslíku, s krystalickou strukturou minerálu perovskitu. Kvůli porézní struktuře a chemické rozmanitosti jde v současné době mezi chemiky o velmi populární a studovanou skupinu sloučenin. Jako vlastní katalyzátor fungují nepatrné částečky slitiny niklu a mědi připravené přímo ve struktuře směsného oxidu. Elektrody od sebe odděluje běžný iontový vodič s vysokou vodivostí pro kyslíkové anionty O2-.

 
Odeslat komentář k článku "Z čínské chemické kuchyně "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Z čínské chemické kuchyně " e-mailem

Diskuse/Aktualizace