Z áčka nula

21.6.2019
Citace:
P. Rahfeld et al., An enzymatic pathway in the human gut microbiome that converts A to universal O type blood, Nature Microbiology (2019) doi: 10.1038/s41564-019-0469-7
Zdroj
Rozdíly mezi krevními skupinami A,B, AB a 0. Odpovídající červené krvinky mají po řadě na povrchu antigeny typu A (na obr.kulaté), B (na obr.čtvercové), AB oba typy a 0 žádný. Upraveno podle InvictaHOG [Public domain].

Z krevní skupiny A udělají skupinu 0 dva enzymy, které produkuje naše střevní bakterie Flavonifractor plautii. Z povrchu červených krvinek typu A odstřihnou typické sacharidové antigeny, čímž krev přemění na skupinu nula. Antigen je jakákoli sloučenina, který navodí tvorbu protilátek. Konkrétně jde o enzymy deacetyláza FpCBM32 a galaktosaminidáza FpGH36. Velmi nízké hladiny těchto enzymů dostačují k přeměně odebrané krve krevní skupiny A na krev skupiny 0 vhodnou pro transfúzi všem ostatním skupinám. Jde o významné zjištění i pro Česko. Přestože obecně je nejrozšířenější krevní skupina 0, v naší zemi je to A. Rozdíly mezi jednotlivými krevními skupinami (angl. blood types) vidíme na obrázku.

Způsob nalezení použitých enzymů je hoden pozornosti. Střevo z vnitřní strany pokrývá ochranná hlenová vrstva složená zejména z polysacharidů. Můžeme proto usuzovat, že střevní bakterie budou mít celou řádu nejrůznějších enzymů pro jejich štěpení. Pomocí pokročilých genetických technik hledali vědci nejprve DNA, která by odpovídala struktuře enzymu požadovaných vlastností. Po nalezení příslušné části řetězce deoxyribonukleové kyseliny stačilo přiřadit odpovídající druh bakterií.

 
Odeslat komentář k článku "Z áčka nula "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Z áčka nula " e-mailem

Diskuse/Aktualizace