Vrozená imunita k tuberkulóze

26.8.2007

Studie dvou set lidí, kteří byli vystaveni tuberkulóze, prokázala existenci dříve neznámé stránky imunitného systému v obraně proti infekci. Na Imperial College v Londýně zjistili, že imunita vůči tuberkulóze je posilována vysokou hladinou neutrofilů, typu lidských krvinek. Tyto buňky, které jsou součástí vrozeného imunitního systému, mohou hrát významnější úlohu v rezistenci k tuberkulóze než adaptivní imunitní systém, který je cílem očkovacích látek jako BCG. Neutrofily produkují proteiny jako kathelicidin LL-37 a lipokalin 2, které chrání proti bakterii Mycobacterium tuberculosis. Černí Afričané mají nižší hladiny neutrofilů než Asiaté nebo běloši, ale protože tvorba LL-37 se dá zvýšit dávkou vitaminu D, i toto by mohl být způsob, jak bojovat proti tuberkulóze.

Odeslat komentář k článku "Vrozená imunita k tuberkulóze "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vrozená imunita k tuberkulóze " e-mailem

Diskuse/Aktualizace