Vodík z vody

26.9.2005

Technici z Idaho National Laboratory významně pokročili při vývoji technologie vysokoteplotní elektrolýzy vody pro výrobu vodíku. Tento plyn představuje ekologičtější náhradu nafty a benzínu, protože při jeho hoření ve spalovacích motorech či reakci v palivových článcích vzniká pouze voda a žádné skleníkové plyny. I když není vyloučeno, že vybavení veškerých aut vodíkovými motory by vzhledem k hustotě provozu mohlo vést k přeměně měst v gigantické parní lázně, bezpochyby by šlo o krok správným směrem. Pro rozšíření vodíku jako palivo je však nutné v prvé řadě vyřešit způsob jeho výroby šetrný k životnímu prostředí. Dosud se naprostá většina vodíku vyrábí z ropy a zemního plynu. Jistě se shodneme, že nahrazení jednoho paliva jiným, které se vyrábí ze stejné suroviny, asi nebude mít valného významu. Řešení je elektrolýza vody, jež je drahá. Vysokoteplotní elektrolýza představuje zajímavou alternativu, protože účinnost tohoto procesu za vysoké teploty výrazně vzroste a navíc velmi vhodně doplní jadernou elektrárnu, která kromě elektřiny produkuje též teplo. Prostředí uvnitř elektrolyzéru je však za vysoko teploty velmi agresivní, takže nestačí pouze přidělat topení ke stávajícím zařízením. Právě proto je poloprovozní zařízení vyvinuté v Idahu významným přínosem.

Odeslat komentář k článku "Vodík z vody "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vodík z vody " e-mailem

Diskuse/Aktualizace