Včelky mají problém

8.12.2018
Citace:
E.V.S.Motta et al., Glyphosate perturbs the gut microbiota of honey bees, PNAS vol. 115, no. 41, 10305–10310, doi: 10.1073/pnas.1803880115
Zdroj
Chemická struktura N-(fosfonomethyl)glycinu neboli glyfosátu.

Širokospektrální herbicid glyfosát, známější pod obchodním jménem Roundup, není pro včely ani ostatní živočichy jedovatý. Nicméně poslední výzkumy ukázaly, že na včely a zřejmě i jiný hmyz může působit nepřímo prostřednictvím střevních bakterií. Mladým dělnicím včely medonosné (Apis mellifera, angl. honey bee) v přírodě běžné koncentrace glyfosátu výrazně redukují střevní mikroflóru, kterou normálně tvoří osm druhů bakterií. Včely hůře prospívají a častěji hynou na infekci bakterií Serratia marcescens, před kterou je normální střevní mikroflóra ochrání. Chemickou strukturu v zemědělství proti plevelům hojně používaného herbicidu glyfosátu, přesněji N-(fosfonomethyl)glycinu, vidíme na obrázku.

Spoluautorka publikace Nancy A. Moran z University of Texas at Austin doplňuje: „Studie u lidí, hmyzu a jiných zvířat ukázaly, že zdravá střevní mikroflóra může odolat infekci oportunními útočníky. Narušení zdravého společenství je učiní náchylnější k invazi patogenů.“

Chemická struktura  šikimové kyseliny.Glyfosát blokuje selektivně enzym 5-enolpyruvylšikimát-3-fosfát syntáza, čímž zastavuje tzv. šikimátovou cestu (angl. shikimate pathway), způsob, kterým rostliny, bakterie, houby, jednobuněčné řasy a někteří prvoci připravují aromatické látky, např. aminokyseliny tryptofan, fenylalanin a tyrosin. Důležitým meziproduktem je šikimová kyselina (angl. shikimic acid) , jejíž chemickou strukturu vidíme na obrázku. Žádný živočich v metabolismu šikimátovou cestu nemá, takže ho glyfosát nemůže ohrozit. Podivné jméno nese šikimová kyselina podle japonského výrazu šikimi, což značí badyáník anýzový (Illicium anisatum), ze kterého byla poprvé izolována v roce 1885.

Nahoře chemická struktura  imidaklopridu, dole fipronilu.„Rozhodně nejde o jedinou věc, která způsobuje úmrtnost včel, ale je to určitě něco, co bychom neměli pouštět ze zřetele, protože glyfosát se používá všude,“ zasazuje výsledky svého výzkumu do širšího kontextu Erick V. S. Motta z University of Texas at Austin. Problematiku vymírání včelstev studují vědci neustále a občas musí změnit starší závěry. Například za kolaps francouzských včelstev ve druhé polovině devadesátých let nemůže imidakloprid, nýbrž fipronil. Oběma insekticidy se ve Francii hojně ošetřují slunečnicová pole. Jejich strukturu vidíme na obrázku.

 
Odeslat komentář k článku "Včelky mají problém "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Včelky mají problém " e-mailem

Diskuse/Aktualizace