Václav Pačes – nový předseda Akademie věd České republiky

26.3.2005

„Hlavním posláním Akademie věd České republiky byla, je a do budoucna zůstává vědecká excelence. Společné úsilí nás všech by mělo směřovat k tomu, abychom svůj vědecký výkon zlepšovali a aby se naše Akademie jako celek zařadila k těm nejrespektovanějším evropským vědeckým centrům. Dnes tomu tak ještě není, i když máme skvělé jedince i týmy,“ uvedl ve svém prohlášení jako kandidát na funkci předsedy Akademie prof.RNDr.Václav Pačes. Volba se uskutečnila na zasedání akademického sněmu Akademie věd České republiky ve čtvrtek 24.března. Čtyřleté funkční období skončilo dosavadní předsedkyni prof.RNDr.Heleně Illnerové. O funkci předsedy se ucházeli dva kandidáti – kromě prof.RNDr.Václava Pačese i Ing.Vladimír Nekvasil z Fyzikálního ústavu AV ČR. Prof.V.Pačes získal 114 hlasů, Ing.Vl.Nekvasil 91.

Prof.Pačes, který se narodil v r.1942 v Praze, se zabývá genomikou. Jeho skupina byla jednou z prvních, která v r.1986 dokončila přečtení úplné dědičné informace bakteriálního viru. Je objevitelem specifického enzymu zapojeného do katabolismu rostlinného hormonu cytokininu. Je spoluautorem prvního českého syntetického genu pro prekurzor neurotransmiteru enkefalinu. Molekulární genetiku a genové inženýrství přednáší na VŠCHT Praha. Po druhé jmenovací období zastával funkci ředitele Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Učinit naše pracoviště mezinárodními, to byl jeden z cílů, ke kterým chce v dalším čtyřech letech prof.RNDr.Václav Pačes Akademii vést: „Zatím se nenaplnila moje vize, kde naše ústavy jsou vpravdě mezinárodní, kde se na některých mluví víc anglicky než česky, kde vedoucí skupin jsou vybíráni konkurzy, kam se hlásí i vědci ze zahraničí, kde sami aktivně vyhledáváme vynikající mladé vědce a přetahujeme je k nám. Zatím není příliš reálné, že k nám přijdou vědci z nejvyspělejších států. Ale je reálné, abychom získali kolegy například ze zemí bývalého Sovětského svazu. K tomu je ale třeba i změn v legislativě a v diferencovaném přístupu k těmto lidem u našich státních orgánů. To musíme prosazovat.“ .

Odeslat komentář k článku "Václav Pačes – nový předseda Akademie věd České republiky "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Václav Pačes – nový předseda Akademie věd České republiky " e-mailem

Diskuse/Aktualizace