Už známe strukturu stereocilií vláskových buněk vnitřního ucha

17.2.2005

To, že vnímáme zvuk, je dáno podivuhodným zařízením ve vnitřním uchu, kde tzv. vláskové buňky jsou pokryty dlouhými výběžky, zvanými stereocilia. Tyto výběžky jsou uspořádány v řadách různé výšky, kde vyšší výběžek je spojen s nižším proteinovým vláknem a je upevněn na víčku membránového kanálu. Dolehne-li do ucha zvuk, rezechvěje se tím tzv. tektoriální membrána umístěná nad stereocilii a narazí tak na nejvyšší stereocilia, která odkloní od kolmé polohy, čímž zatáhnou za vlákno a otevřou kanál, kterým proudí draselné a vápenaté ionty. Tím se změní membránový potenciál buňky a do nervového centra je vyslán příslušný signál. Jde tu o mechanismus vpravdě nanotechnologický, dokonce subnanotechnologický, protože stačí odklon nejvyššího stereocilia o stovky pikometrů, aby byl vyslán nervový impuls o tom, že něco slyšíme.

Nyní se podařilo detailně popsat jednotlivé složky tohoto pochodu. Aktinová filamenta ve stereociliu vážou přes několik proteinů kanálový komplex (ten se skládá ze čtyř proteinů) a zároveň jakési ankyrinové péro, které umožňuje pružné otvírání kanálového víčka – zřejmě obsahuje alfa-helikální oblasti, které jsou pružné. Samotné vlákno spojující stereocilia určité výšky obsahuje jako hlavní složku kadherin 23, což je pevná bílkovina, známá z mezibuněčných spojů, kde udržuje tkáňové buňky pohromadě.

Odeslat komentář k článku "Už známe strukturu stereocilií vláskových buněk vnitřního ucha "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Už známe strukturu stereocilií vláskových buněk vnitřního ucha " e-mailem

Diskuse/Aktualizace