Učenliví čmeláci

28.2.2017
Samička čmeláka zemního (Bombus terrestris) na květu lípy malolisté (Tilia cordata), foto Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), via Wikimedia Commons.

Schopnost naučit se užívat nástroje jsme původně přičítali jenom nám samotným. S rozvojem poznání jsme ji museli nejprve přiznat ostatním primátům, pak kytovcům a v posledních letech i ptákům. Pokusy, které provedl Olli J. Loukola se svými kolegy z Queen Mary University of London, prokázaly tuto schopnosti u čmeláka zemního (Bombus terrestris), tedy hmyzu. Používáním nástrojů míníme využití předmětů k dosažení určitého cíle. Experimentátoři naučili čmeláky přesouvat kuličku na označené místo, kde byli odměněni kapkou roztoku cukru. Nejlépe to zvládli, pokud pozorovali model čmeláka s kuličkou, jimiž pohyboval skrytý magnet. Nicméně pochopili to i s hýbající se kuličkou samotnou bez figurky čmeláka. Další čmeláci úkol zvládli pozorováním svých druhů. Jde o dosti složité úkoly, uvážíme-li, že čmeláci nemají mozek, pouze dvojici hlavových ganglií. Průběh pokusu shlédneme na tomto krátkém videu.

 
Odeslat komentář k článku "Učenliví čmeláci "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Učenliví čmeláci " e-mailem

Diskuse/Aktualizace