Tajemství svatyně odhaleno

26.2.2018
Citace:
Pfanz, H., Yüce, G., Gulbay, A.H. et al. Archaeol Anthropol Sci (2018). https://doi.org/10.1007/s12520-018-0599-5
Zdroj
Zbytky svatyně Ploutonion, foto Ömerulusoy, CC BY 3.0, http://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons.

Podivuhodné tajemství proslulé antické svatyně Ploutonion (Plutonium) odkryli nedávno archeologové ve spolupráci s geology. Starořecký geograf Strabón o ní napsal: “Každé zvíře, které vstoupí dovnitř, čeká okamžitá smrt. Vhodil jsem tam vrabce a okamžitě vydechli naposledy.“. Musíme ještě doplnit, že kněžím, kteří obětní zvířata odváděli do nitra svatyně, nic nehrozilo. Takové divadlo muselo obyvatele tehdejšího světa přesvědčit, že vskutku jde o vchod do podsvětí. Neshodli se pouze, zdali z něj vychází smrtící dech samotného vládce podsvětí Háda, nebo pouze strážce vchodu, tříhlavého psa Kerbera. Ploutonion leží poblíž antické Hierapole v jihozápadním Turecku, 20 km severně od současného města Denizli. Jeho ruiny vidíme na obrázku (foto Ömerulusoy, CC BY 3.0, http://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons).

Jak potvrdil nedávný geologický průzkum podloží před několika lety odkryté svatyně, leží pod ní dutina, v níž koncentrace oxidu uhličitého dosahuje 91%. Pomalu uniká ven, a protože je podstatně těžší než ostatní plyny ve vzduchu, míchá se s nimi pomalu a vytváří před vchodem vrstvu s nedostatkem kyslíku. Koncentrace CO2 v ní normální atmosférická koncentrace oxidu uhličitého je 0,04%dosahuje 4 až 53%?, podle výšky nad zemí a teploty okolí. Přes noc a po ránu je tak vysoká, že se v ní zadusí stojící člověk. Když slunce plyny prohřeje, mísí se rychleji, takže nebezpečná zůstane oblast dostatečně vysoká, aby se v ní zadusilo zvíře, nikoli zpříma stojící člověk. Zdrojem nedýchatelného plynu je tektonická porucha hlouběji v zemi.

 
Odeslat komentář k článku "Tajemství svatyně odhaleno "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Tajemství svatyně odhaleno " e-mailem

Diskuse/Aktualizace