Svinuté biochipy

27.12.2008

Technologie, kterou vynalezl Eric Defrancq se svými kolegy z Université Joseph Fourier v Grenoblu může v budoucnu nahradit dnes hojně rozšířené biochipy (podrobněji o nich akademon.cz 6.12.2001 a 12.2.2002). Podařilo se jim vyvinout způsob, jak různé oblasti vnitřního povrchu kapilár pokrývat odlišnými sloučeninami. Jejich vnitřek nejprve modifikují reaktivními aminooxy skupinami. Před dalšími reakcemi však tyto skupiny chrání na ně navázané organické skupiny, jež se na světle odštěpí a umožní tak, aby se na aminooxy navázaly další látky, např. bílkovinné protilátky anebo molekuly DNA. Oproti biochipům mají biokapiláry tu výhodu, že je lze zapojit do průtočných systémů a zkrátit tak čas nutný pro provedení analýzy.

 
Odeslat komentář k článku "Svinuté biochipy "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Svinuté biochipy " e-mailem

Diskuse/Aktualizace