Sonografie v kosmu

9.12.2008

Zařízení pro výzkum zdraví na ISS (Mezinárodní kosmická stanice) užívá sonograf, přístrojem na vyšetření měkkých tkání ultrazvukem. Součástí metodiky je systém komunikace mezi předem instruovanými astronauty a radiology Kontrolního střediska. Ti je vedou na dálku při sonografii při poraněních a očních resp. svalově-kosterních vyšetřeních. Je to významné zlepšení diagnostických možností na palubě kosmických lodí. Rozšiřuje se tak nový obor dálkově řízené lékařské péče, telemedicíny. Najde uplatnění nejen v extrémních podmínkách kosmonautiky, nýbrž na všech pracovištích a místech s velmi obtížně dostupnou kvalifikovanou lékařskou pomocí (jako arktické, velehorské a podmořské základny, ponorky apod.).

Odeslat komentář k článku "Sonografie v kosmu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Sonografie v kosmu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace