Smartphone nahlédne do duše

24.4.2019
Citace:
C.R.marmar et al., Speech-based markers for posttraumatic stress disorder in US veterans, Depression and Anxiety, 2019, doi: 10.1002/da.22890
Zdroj
Příčinou PTSD může být např. přírodní katastrofa. Na fotografii Františka Fridricha vidíme naplavené dříví u pražského Negrelliho viaduktu za povodně v roce 1872.

Umělá inteligence zvládne na základě rozboru hlasu při telefonickém rozhovoru diagnostikovat posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD, z angl. Posttraumatic Stress Disorder). Jde o závažný psychický problém způsobený prožitím traumatických událostí jako např. válka anebo přírodní katastrofa. Může nabýt takového stupně, že zásadně komplikuje život postiženého.

Traumatické prožitky mění mozkové funkce jako emoce nebo udržování svalového napětí, což může ovlivnit řeč postiženého charakteristickým způsobem. Umělá inteligence vyhodnocuje rytmus, tónování a artikulaci řeči. Pracuje metodou náhodného lesa (random forest), která zahrnuje několik paralelních rozhodovacích stromů. Vyučila se na 129 veteránech irácké nebo afghánské války, z nichž 52 trpělo lidskými psychiatry dříve diagnostikovanou PTSD.

„Řeč je velmi vhodná pro použití v automatickém diagnostickém systému, např. aplikaci smartphonu pro rozpoznání PTSD. Problém lze levně a nenápadně odhalit a postiženým pomoci,“ hodnotí Adam D.Brown z New York University systém, kterého je spoulautorem.

 
Odeslat komentář k článku "Smartphone nahlédne do duše "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Smartphone nahlédne do duše " e-mailem

Diskuse/Aktualizace