Sloni vytvářejí žabám školky

16.6.2019
Citace:
Steven G. Platt et al., Water-filled Asian elephant tracks serve as breeding sites for anurans in Myanmar, Mammalia, 2018, Volume 83, Issue 3, doi: 10.1515/mammalia-2017-0174
Zdroj
Sloní stopa s žabími vajíčky v Nay Ya Inn, obr. S.G.Platt et al., Water-filled Asian elephant tracks serve as breeding sites for anurans in Myanmar, Mammalia, 2018, Volume 83, Issue 3.

Sloni hrají klíčovou roli v životě barmských žab v lokalitě Nay Ya Inn o ploše přes 10 ha při okraji rezervace Htamanthi. V suchém období hluboké sloní ťápoty zaplněnou vodou představují jediná místa, kde pulci vylíhnutí z nakladených vajíček mohou přežít. Travinami porostlá plocha obklopená lesem je během vlhkého období od června do září zaplavena vodou. V říjnu začíná voda ustupovat a od března do května je Nay Ya Inn suchá s výjimkou jednoho pramene. Sloni často přicházejí v listopadu a prosinci, kdy půda je ještě vlhká a zůstane po nich spousta hlubokých otisků, některé až 30 cm. Žábám, které se začínají v této oblasti množit zhruba v březnu, poskytnou vítané útočiště pro jejich vajíčka.

„Sloní stopy představují pro žáby cenné nemovitosti. Naše studie zdůrazňuje zásadní a někdy neočekávanou úlohu, kterou volně žijící zvířata hrají v ekosystémech. Ztráta jednoho druhu může ovlivnit mnoho jiných druhů. Proto je důležité chránit neporušené ekosystémy jako celek,“ zdůrazňuje první autor publikace Steven G. Platt z Wildlife Conservation Society.

Slon indický Elephas maximus, jeden ze tří žijících druhů slona a jediný nevymřelý druh rodu Elephas. Sloni rodu Loxodonta žijí v Africe. Foto Kalyan Varma [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)].Sloni výrazně ovlivňují vegetaci, v níž žijí. Roznášejí semena, ale pohybem mohutných těl rostliny poškozují. Na druhou stranu vytvářením průchodu ve vegetaci usnadňují růst menším rostlinám. Poškozené dřeviny se mohou stát útočištěm malých obratlovců, např. ještěrek. Hromady sloního trusu představují cenný zdroj živin v pozemních i vodních ekosystémech, např. pro brouky, další bezobratlé i žáby. Role slonů indických, kteří žijí i v Barmě, při utváření ekosystému, je mnohem méně prozkoumána než u slonů afrických.

 
Odeslat komentář k článku "Sloni vytvářejí žabám školky "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Sloni vytvářejí žabám školky " e-mailem

Diskuse/Aktualizace