Slepte a rozlepte

11.10.2019
Citace:
H.Cho et al., Intrinsically reversible superglues via shape adaptation inspired by snail epiphragm, PNAS, July 9, 2019, vol. 116, no. 28, 13774–13779, doi: 10.1073/pnas.1818534116
Zdroj
Nahoře polymerace  ethyl-2-kyanoakrylátu, vlevo dole chemická struktura poly(2-hydroxyethylmethakrylátu), vpravo dole ethylenglykoldimethakrylátu.

Lepíme-li pomocí sloučenin na bázi kyanoakrylátu, slepené oddělíme jedině za cenu poškození. Zejména v anglické literatuře se setkáme s označením takových přípravků jako superlepidla (superglue), u kterých pevnost spoje přesahuje 1.000 N/cm2. Typický zástupce je ethyl-2-kyanoakrylát. Slepení vzniká díky polymeraci (viz obr.). Spoje založené na fyzikálních principech, např. inspirované povrchem tlapek gekonů, můžeme mnohokrát bez problémů spojit a oddělit, ale nejsou zdaleka tak pevné. Obecně se reverzibilní slepení vyznačuje výrazně nižší pevností.

Epifragma hlemýždě zahradního (Helix pomatia), foto Fritz Geller-Grimm [CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)].Zajímavé řešení přináší nový hydrogel, který po vyschnutí dosahuje pevnosti slepeného spoje 892 N/cm2. Opětovné navlhčení vede k rozdělení spoje bez poškození. Chemicky jde o poly(2-hydroxyethylmethakrylát) propojený ethylenglykoldimethakrylátem. Chemickou strukturu vidíme na horním obrázku dole. Při vysychání dojde k deformaci gelu a ke přilnutí do nejmenších nerovností lepených povrchů. Opětovné navlhčení vede k napnutí a oddělení gelu. Nevýhodou je, že nejde o voděodolné lepidlo. Ale drží dobře. Inspirací pro vznik lepicího gelu byla epifragma (angl. epiphragm) plžů. Jde o dočasnou vyschlou gelovou převážně glykoproteinovou vrstvu, kterou uzavírají ulity. Po zvlhnutí se rozpadá.

 
Odeslat komentář k článku "Slepte a rozlepte "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Slepte a rozlepte " e-mailem

Diskuse/Aktualizace