Šelma neloví

14.10.2018
Citace:
Vivek V. Venkataraman et al., Solitary Ethiopian wolves increase predation success on rodents when among grazing gelada monkey herds, Journal of Mammalogy, Volume 96, Issue 1, 15 February 2015, Pages 129–137, https://doi.org/10.1093/jmammal/gyu013
Zdroj
Vlček etiopský loví hlodavce mezi dželadami, V.V.Venkataraman et al., Solitary Ethiopian wolves increase predation success on rodents when among grazing gelada monkey herds, Journal of Mammalogy, Volume 96, Issue 1, 15 February 2015, Pages 129–137.

Na Etiopské vysočině v oblasti plošiny Guassa často pozorujeme tlupy paviánů dželada (též dželada hnědá, Theropithecus gelada, angl. gelada monkey) s osamocenými šelmami vlčky etiopskými (Canis simensis). Soužití šelmy s potenciální kořistí je velmi neobvyklé. Zejména mláďata by pro šelmu představovala snadnou kořist. Dželady zjevně přivykly a v přítomnosti vlčka pokračují klidně ve své činnosti, jak vidíme na obrázku. Jiní predátoři je vždy notně rozruší. Vlček během svého pobytu v opičí tlupě, kde stráví často i více než hodinu, loví hlodavce. Zřejmě mu to přítomnost dželad nějakým způsobem usnadňuje.

Vlček etiopský, foto GertVankrunkelsven, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons. Vzácná psovitá šelma vlček etiopský (Canis simensis, angl. Ethiopian wolves) svým vzhledem připomíná lišku. Je menší než vlk, ale úplný drobeček není. Samci dorůstají výšky v kohoutku 60 cm a váhy 18 kg. Žije v drsných podmínkách etiopských hor až do výšky 4.000 m n.m. Loví hlodavce, mláďata větších savců a nepohrdne ani mršinou. Patří mezi ohrožené druhy, současnou populaci odhadujeme nanejvýš na 600 jedinců.

Samec dželady hnědé na snímku A.Savina, Wikimedia Commons, WikiPhotoSpace, FAL, via Wikimedia Commons. Dželada hnědá rovněž obývá vysokohorské plošiny a louky Etiopie a Eritreje. Jde o primáta žijícího na zemi. Jak vidíme na obrázku, pro dželady je charakteristická holá prsní růžová ploška lemované světle zbarvenou srstí. Dorůstají výšky 70 - 74 cm a váhy 19 kg. Ocas samců je až 55 cm dlouhý. Sedací mozoly dželadám umožňují sedět na kamení dlouhou dobu. Soužití opic s jinými zvířaty nabývá často nečekaných podob.

 
Odeslat komentář k článku "Šelma neloví "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Šelma neloví " e-mailem

Diskuse/Aktualizace