Samouspořádávající se 3D struktury

19.6.2017
Citace:
Lovrak, M. et al. Free-standing supramolecular hydrogel objects by reaction-diffusion. Nat. Commun. 8, 15317 doi: 10.1038/ncomms15317 (2017)
Zdroj
Struktura výchozích sloučenin, produktu a průběh reakce.

Po 3D tisku přicházejí vědci s další novinkou, která naň logicky navazuje. Pracují na postupech, při kterých objekty vzniknou samovolným uspořádáním molekul. Chemici z nizozemské Delftské univerzity využívají reakci mezi deriváty benzaldehydu a hydrazonu v kyselém prostředí. Strukturu výchozích sloučenin, produktu a průběh reakce vidíme na obrázku. Vzniklé molekuly se samostatně uspořádávají do vláken, z nich vznikají větší struktury. Celý proces řídí difuze jednotlivých složek k sobě a jejich chemická reakce v zóně kontaktu. Složitější útvary vznikají reakcí výchozích látek difundujících z nádržek rozmístěných v agarové matrici, jak vidíme na tomto videu.

 
Odeslat komentář k článku "Samouspořádávající se 3D struktury "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Samouspořádávající se 3D struktury " e-mailem

Diskuse/Aktualizace