Samečky nemají

18.12.2018
Citace:
T.Yashiro et al., Loss of males from mixed-sex societies in termites, BMC Biology 2018, doi: 10.1186/s12915-018-0563-y
Zdroj
Vlevo nahoře vidíme královský pár asexuální populace termita Glyptotermes nakajimai, tvořený dvěma královnami (Q). Nahoře vpravo vidíme královský pár sexuální populace tvořený královnou (Q) a menším králem (K). Měřítko je dlouhé 2 mm. Dole najdeme mikroskopické snímky odpovídající prázdné (vlevo) a plné spermatéky (vpravo) s měřítkem o délce 20 mikrometrů, T.Yashiro et al., Loss of males from mixed-sex societies in termites, BMC Biology 2018.

Japonští termiti či spíše termitky Glyptotermes nakajimai vystačí zcela bez samečků. V 37 ze 74 zkoumaných termitišť žily pouze samičky. Spermatéky královen zely prázdnotou, takže kladly pouze neoplozená vajíčka. Spermatéka je orgán, který slouží k přijetí a uchovávání spermií u některých bezobratlých. Nakladená vajíčka se bez problémů vyvíjela a z vylíhlých larev dorostly normální samičky.

„Pokud víme, jde o první případ, kdy byly spermatéky termitích královen v přírodních koloniích nalezeny prázdné. Ve všech zdokumentovaných případech měly samotné královny bez partnerů vždy spermie ve spermatékách. Jde o první důkaz, že termiti se líhnou zcela bez samečků a čistě samičí kolonie mohou přežít,“ upřesňuje člen výzkumného týmu Toshihisa Yashiro z Kyotské univerzity. Na rozdíl od mravenců a včel, kde silně převažují samice, jsou v termitištích rovnoměrně zastoupena obě pohlaví u dělníků i vojáků. Mají i kompletní královský pár, byť sameček je mnohem menší.

Termiti G. nakajimai žijí v suchém dřevě. Všechna čistě samičí termitiště leží na pobřeží japonských ostrovů Kjúšú a Šikoku. K odštěpení asexuální linie došlo před několika miliony let ztrojením 16. chromozomu. Samičí linie má 35 chromozomů místo obvyklých 34 u oboupohlavních jedinců.

 
Odeslat komentář k článku "Samečky nemají "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Samečky nemají " e-mailem

Diskuse/Aktualizace