Rychlé chemické reakce „na vodě”

14.7.2005

Účinné reakce v organické chemii zahrnující vodu se nemusí odehrávat s rozpustnými reaktanty, jak bylo přijímáno po staletí. Skupina chemiků vedená B. Sharplessem nyní uvádí řadu příkladů, kdy se reakce ve vodě nerozpustných komponent nesmírně urychlí, jestliže se jejich suspenze rychle míchá. Vzrůstá tak výrazně plocha jejich kontaktu a možnost reakce. Tak například reakce kvadricyklanu s dimethylazodikarboxylátem, která vyžaduje 48 hodin bez rozpouštědla, 18 hodin v methanolu a 120 hodin v toluenu, proběhne za rychlého míchání ve vodě za 10 minut.

Odeslat komentář k článku "Rychlé chemické reakce „na vodě” "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rychlé chemické reakce „na vodě” " e-mailem

Diskuse/Aktualizace