Rychlá oprava trhlin v DNA

1.2.2005

Dojde-li k porušení dvoušroubovice DNA, znamená to vážnou hrozbu pro život buňky a u jednobuněčných celého organismu. Buňky, například bakterie Escherichia coli, mají k dispozici velký proteinový komplex zvaný RecBCD. Složky tohoto komplexu RecB a RecD jsou helikázy, které dvoušroubovici v oblasti trhliny rozmotají a RecB nadto odřízne jednotlivá vlákna. RecC hraje úlohu jakéhosi katalyzátoru v tom, že váže RecB a RecD k jejich helikálnímu substrátu. Hraje tu úlohu i ATP a zajímavá skutečnost, že RecD se může pohybovat oběma směry (tedy od 3´-konce k 5´-konci a naopak), čímž se podobá cytoskeletálním motorům myosinu a kinesinu.

Odeslat komentář k článku "Rychlá oprava trhlin v DNA "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rychlá oprava trhlin v DNA " e-mailem

Diskuse/Aktualizace