Rozdělme koloid

4.1.2019
Citace:
P.L.Mage et al., Shape-based separation of synthetic microparticles, Nature Materials, volume 18, pages 82–89 (2019) DOI: 10.1038/s41563-018-0244-9
Zdroj
Schéma zařízení pro dělení koloidních roztoků podle tvaru částic, Peter L. Mage et al, DOI: 10.1038/s41563-018-0244-9.

Zařízení, které rozdělí koloidní částice podle tvaru, vzniklo spoluprací expertů z několika kalifornských univerzit. Koloidní roztok pomalu protéká tenkou trubičkou, kde dva fotodetektory snímají rozptyl laserového paprsku o vlnové délce 488 nm na jednotlivých částicích. Závislost rozptylu světla na tvaru částice vynálezci dříve zmapovali, takže nyní software jednoznačně rozpozná, částice jakého tvaru prochází detektorem. Ze spodního konce trubičky odkapávají kapky přesně tak velké, aby obsahovaly právě jednu koloidní částici. Elektrické pole je podle tvaru částice nasměrovává do různých sběrných nádobek. Schéma zařízení vidíme na obrázku (Peter L. Mage et al, DOI: 10.1038/s41563-018-0244-9).

Separátor rozdělí koloidní částice z polymerů o rozměrech 500 nm až 20 μm s přesností 95% rychlostí deset milionů částic za hodinu. Testování proběhlo na částicích tvaru koule, disku, elipsoidu a protáhlého elipsoidu. Podle velikosti lze částice rozdělit např. elektroforézou nebo odstředěním, avšak na distribuci podle tvaru doposud žádné zařízení neexistovalo.

 
Odeslat komentář k článku "Rozdělme koloid "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rozdělme koloid " e-mailem

Diskuse/Aktualizace