Rostliny inspirují roboty

1.2.2019
Citace:
I.Must et al., A variable-stiffness tendril-like soft robot based on reversible osmotic actuation, Nature Communications, volume 10, Article number: 344 (2019) https://doi.org/10.1038/s41467-018-08173-y
Zdroj
Osmotický pohon měkkých robotů, upraveno podle I.Must et al., A variable-stiffness tendril-like soft robot based on reversible osmotic actuation, Nature Communications, volume 10, Article number: 344 (2019), CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Rostliny pohybují částmi svých těl pomocí změn buněčného tlaku. Na obdobném principu by mohl fungovat i jednoduchý pohon měkkých robotů (soft robot). Na rozdíl od klasických robotů z běžných tvrdých konstrukčních materiálů jako např. kovy, keramika nebo tuhé plasty, soft roboti jsou z měkkých elastických polymerů nebo malých segmentů. Vypadají a pohybují se jinak, spíše jako hadi či chobotnice. Jsou tvarově přizpůsobivější, takže je můžeme použít k plnění odlišných úkolů.

Jak vidíme na videu, hadičky rozhýbané novým pohonem připomínají rostlinné úponky. Vnitřek vyplněný roztokem soli rozděluje na dvě části membrána propustná pro vodu a nepropustná pro ionty. Na obrázku vidíme, jak to funguje. Po vložení napětí 1,3 V dvě uhlíkové elektrody v jedné části začnou pohlcovat ionty z okolí. Koncentrace soli klesá a voda hnaná osmotickým tlakem proudí přes membránu do vedlejšího prostoru, aby koncentrace solí vyrovnala. Tím roste tlak, hadička se napřimuje a hýbe. Po zkratování elektrod se ionty uvolní zpět do roztoku, voda proudí obráceně, tlak klesá a trubička ochabuje.

 
Odeslat komentář k článku "Rostliny inspirují roboty "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rostliny inspirují roboty " e-mailem

Diskuse/Aktualizace