Roboti tvoří hejno

2.2.2018
Citace:
J.J.Keya et al., DNA-assisted swarm control in a biomolecular motor system, Nature Communications, volume 9, Article number: 453 (2018) doi:10.1038/s41467-017-02778-5
Zdroj
Chemická struktura nukleotidů, základních stavebních kamenů deoxyribonukleové kyseliny. dAMP značí  deoxyadenosinumonofosfát, dCMP deoxycytidinmonofosfát, dTMP deoxythymidinmonofosfát a dGMP deoxyguanidinmonofosfát.

Na videu můžeme shlédnout zajímavé molekulární roboty (J.J.Keya et al., Nature Communications, Jan 31, 2018) z biologického materiálu, kteří se shlukují a oddělují podle pokynů zadaných přidáním vhodné molekuly deoxyribonukleové kyseliny (DNA). Tvoří je pružné válečky z bílkoviny tubulinu o průměru 25 nm a délce od 2 do 10 μm s navázanou jednovláknovou molekulou DNA o délce 16 nukleotidů, základních stavebních kamenů nukleových kyselin. Jejich chemickou strukturu vidíme na obrázku. Ponechány samy sobě za přítomnosti adenosintrifosfátu jako zdroje energie čile rejdí po podložce pokryté molekuly bílkoviny kinesinu, které díky pohyblivé a pevné části fungují jako molekulární motory.

Po přidání krátkého řetězce deoxyribonukleové kyseliny, který propojí jednotlivé DNA navázané na tubulin, se jednotliví robútci propojí dohromady a vytvoří kroužící hejno. Rozeženeme ho dalším typem DNA, která po přidání přednostně zablokuje propojovací molekuly DNA. Každý molekulární robot je označen fluorescenční barvivem, což umožňuje zachytit jejich pohyb pomocí fluorescenčního mikroskopu, jak vidíme na úvodním videu.

 
Odeslat komentář k článku "Roboti tvoří hejno "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Roboti tvoří hejno " e-mailem

Diskuse/Aktualizace