Pryč s elektromotorickou silou

15.1.2005

Termín elektromotorická síla (nebo, podle anglicjkého, elektromotivní síla) se používá od roku 1827 jako výraz pro elektrické napětí vznikající v elektrochemickém, galvanickém, článku, které je prioporcionální reakčnímu gradientu Gibbsovy volné energie. Obdobně veličina zvaná protonmotorická či protonmotivní síla je vlastně membránový potenciál vznikající nerovnoměrnou distribucí vodíkových kationtů přes buněčnou membránu. Protože však obě tyto „síly” jsou definovány ve voltech, nejde tu o sílu (ta se udává v newtonech), nýbrž o napětí. I když v češtině se výraz elektromotorické napětí objevuje jako součást nové soustavy jednotek (zhruba od 60. let minulého století), ve světové literatuře se termín „síla” či „force” vyskytuje zcela výlučně. V prosinci 2004 se konečně objevil návrh předložený Mezinárodní unii pro čistou a aplikovanou chemii, aby elektromotorická síla byla nahrazena elektromotivitou. Jde tu jednak o odstranění „síly” z názvu, jednak o zkrácení ze dvou na jediné slovo. Věřme, že návrh projde – otázkou je, zda po něm bude následovat i protonmotivita.

Odeslat komentář k článku "Pryč s elektromotorickou silou "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Pryč s elektromotorickou silou " e-mailem

Diskuse/Aktualizace