Průhledný tranzistor

8.3.2019
Citace:
F.H.Alshammari et al., Transparent Electronics Using One Binary Oxide for All Transistor Layers, Small. 2018 Dec;14(51):e1803969, DOI: 10.1002/smll.201803969
Zdroj
Chemická struktura tetrakis(dimethylamin)hafnia a diethylzinku.

Průhledný tranzistor celý z jediného materiálu lze připravit ukládáním z vhodné směsi organokovových sloučenin. Základem je oxid hafničito-zinečnatý HfxZn1-xO2-δ Změnou poměrů hafnia a zinku, tedy x ve vzorci, nastavíme vlastnosti oxidu tak, že může posloužit jako vhodný materiál pro všechny součásti tranzistoru. To malé δ značí, že v krystalové mřížce chybí některé kyslíkové anionty O2-. Do reakční komůrky postupně přivádíme směs tetrakis(dimethylamin)hafnia a diethylzinku v různém poměru. Za teploty 160 oC se postupně na skleněném podkladu usazují vrstvy, které budou fungovat jako báze, dielektrické vrstva a kolektor s emitorem propojeném polovodičem.

Nahoře schematické znázornění uspořádání atomů zinku (tmavě zelené kuličky) a hafnia (světle zelné kuličky)  v různých částech tranzistoru, (b) značí vodivou vrstvu, (c) dielektrický materiál báze, (d) polovodivou vrstvu. Dole náčrtek průhledné tranzistoru na bázi oxidu zinečnatého  (F.H.Alshammari et al., Transparent Electronics Using One Binary Oxide for All Transistor Layers, Small. 2018 Dec;14(51):e1803969).Na obrázku vidíme schematické znázornění uspořádání atomů zinku (tmavě zelené kuličky) a hafnia (světle zelné kuličky) v různých částech tranzistoru, (b) značí vodivou vrstvu, (c) dielektrický materiál báze, (d) polovodivou vrstvu (F.H.Alshammari et al., Transparent Electronics Using One Binary Oxide for All Transistor Layers, Small. 2018 Dec;14(51):e1803969). Dole vidíme náčrtek průhledného tranzistoru vyrobeného z oxidu hafničito-zinečnatého.

 
Odeslat komentář k článku "Průhledný tranzistor "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Průhledný tranzistor " e-mailem

Diskuse/Aktualizace