Průduch zavřeme po libosti

29.10.2019
Citace:
A.S.Vaidya et al., Dynamic control of plant water use using designed ABA receptor agonists, Science 25 Oct 2019: Vol. 366, Issue 6464, eaaw8848, DOI: 10.1126/science.aaw8848
Zdroj
Nahoře chemická struktura kyseliny abscisové, dole opabactinu.

Rostliny ztrácí nejvíce vody otevřenými průduchy na listech. Zavírání průduchu spouští kromě jiného rostlinný hormon kyselina abscisová. Obecně patří k tzv. inhibičním hormonům. Rovněž zpomaluje růst rostlin a připravuje je na období vegetačního klidu. Chemickou strukturu vidíme na obrázku nahoře. Teoreticky bychom mohli ztráty vody v období sucha snížit postřikem rostlinných kultur přímo kyselinou abscisovou. Bohužel nejde o dostatečně stabilní molekulu, takže účinnost takového postřiku je velmi malá. Nově připravená sloučenina opabactin funguje jako kyselina abscisová a je mnohem stabilnější. Postřikem opabactinem můžeme průduchy rostlin zavírat po libosti. Chemickou strukturu najdeme na obrázku dole.

Vlevo pšenice za sucha bez postřiku opabactinem a vpravo při použití opabactinového postřiku, foto A.S.Vaidya et al., Science  25 Oct 2019: Vol. 366, Issue 6464, eaaw8848.„Zemědělství zanechává velkou environmentální stopu a nové technologie, jako jsou agrochemikálie, které zemědělcům umožní lépe využívat dostupné zdroje, pomohou tuto stopu snížit a produktivitu zvýšit. Sloučeniny jako opabactin umožňují v reálném čase reagovat na měnící se podmínky prostředí, což není možné při zemědělství závislém na dešti, které tvoří 80% veškerého zemědělství,“ soudí šéf výzkumného týmu prof.Sean R.Cutler z University of California v Riverside.

 
Odeslat komentář k článku "Průduch zavřeme po libosti "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Průduch zavřeme po libosti " e-mailem

Diskuse/Aktualizace