Protein zvaný polibek aneb Proč začíná puberta

22.8.2005

Puberta je obtížné období dětského vývoje u chlapců i dívek, bývá spojena se změnami chování, potížemi s rodiči a školou, někdy i útěkem z domova do nové reality společenských skupin a bohužel i drog. Co je příčinou pohlavního dospívání? To je po staletí záhadou. Sekrece pohlavních hormonů a jejich regulačních faktorů (gonadotropních hormonů) z podvěsku mozkového je vysoká za plodového vývoje a u novorozenců, dokončuje pohlavní diferenciaci a pak na více než desetiletí za normálních okolností ustává – až do puberty. Proč ale znovu začne? Přisuzuje se to ovšem genetice, vlivu prostředí a jiným faktorům, ale běžně je nástup spojen s prvním zamilováním. Gretchen Vogel v Science (309:551, 2005) říká, že puberta začíná svým způsobem jako první polibek. A vskutku: novodobé studie ukázaly, že v době puberty začne vznikat nový protein, kisspeptin, a ten je klíčovým spouštěčem pohlavního dozrávání. Bez tohoto signálu mladí lidé, ale ani jiní živočichové pohlavně nedozrávají. Kromě kisspeptinu byl objeven i jeho receptor, protein zvaný GPR54. Bylo to sděleno na šesté konferenci o pubertě, konané ve francouzském Evianu v květnu tohoto roku.

Oba tyto faktory se podílejí na pohlavní diferenciaci v časném mládí, pak záhadně vymizí a ujmou se znovu své funkce právě při začátku puberty. Objev kisspeptinu a jeho receptoru může být v pozadí předčasné puberty (pokud není způsobena poruchami ve funkci kůry nadledvin), ale i puberty opožděné. Někteří mladí lidé mají pubertu už v šesti letech, u jiných nezačne ani v sedmnácti. To má závažné psychologické a sociální důsledky – při předčasné pubertě hrozí častější pohlavní zneužití, při opožděné pubertě výsměch okolí a šikana. Byla už popsána rodina s mutací genu pro GPR54, u níž se vyskytovala porucha pohlavního dospívání, postižené děti nedospívaly jako ostatní. A právě „objetí“ mezi kisspeptinem a jeho receptorem tak patrně je iniciátorem zahájení puberty. Zůstává nezodpovězeno, co systém kisspeptin-receptor uvádí do aktivity, když nadešel čas puberty. Podle některých nálezů je to dosažení jisté tělesné váhy a jistého procenta tuku v těle a spouštěčem obou „pubertálních faktorů“ je hormon tukové tkáně leptin. O tom, že puberta u dívek nastává, když dosáhnou jisté tělesné váhy a jistého procenta tkáně v těle, se už ví. Ostatně při mentální anorexii, spojené s extrémním vyhubnutím, se puberta obvykle nedostavuje.

Prof.Vratislav Schreiber, DrSc.
Odeslat komentář k článku "Protein zvaný polibek aneb Proč začíná puberta "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Protein zvaný polibek aneb Proč začíná puberta " e-mailem

Diskuse/Aktualizace