Prostě rozpustit

18.9.2018
Citace:
M.Sivaguru et al., Geobiology reveals how human kidney stones dissolve in vivo, Scientific Reports, volume 8, Article number: 13731 (2018), https://doi.org/10.1038/s41598-018-31890-9
Zdroj
8 mm velký ledvinový kámen, foto Robert R. Wal, http://en.wikipedia.org/wiki/Kidney_stone, Public domain, via Wikimedia Commons.

Dosavadní předpoklad, že ledvinové kameny (kidney stone) se v těle nerozpouštějí, vyvrátilo důkladné studium jejich struktury a vzniku geologickými metodami. Dopady nového objevu na způsoby léčení tohoto onemocnění by mohly být velmi významné. Naprostá většina kamenů větších než 6 mm nevyjde z těla samostatně. Jejich odstranění vyžaduje rozmělnění mechanickou vlnou (litotripsie) nebo ultrazvukem. Otevřené chirurgické zákroky k odstranění velkých či složitě tvarovaných kamenů jsou vzácné.

Chemická struktura hydratovaného šťavelanu vápenatého a kyseliny močové (dole).Ledvinové kameny tvoří ve vodě nerozpustný šťavelan vápenatý krystalizující se dvěma molekulami vody (dihydrát). Časem molekulu vody ztratí a mění se na jednoklonný (angl. monoclinic) monohydrát. Další podstatnou součástí ledvinových kamenů jsou kosočtverečné (angl. orthorhombic ) krystaly kyseliny močové. Chemické struktury zmíněných sloučenin najdeme na obrázku. Vznik ledvinových kamenů představuje složitý proces zahrnující opakovanou krystalizaci, rozpouštění a spojování drobných kaménků.

Na videu vidíme schematické znázornění vzniku ledvinového kamenu ze tří drobných fragmentů odpovídající struktuře vpravo. Po spojení vznikl na povrchu monohydrát šťavelanu vápenatého (světle zelená). Na něm se usazovala kyselina močová (šedá). Nahoře vznikla další vrstva ze směsi mono i dihydrátu šťavelanu vápenatého (tyrkysová) (M.Sivaguru et al., Geobiology reveals how human kidney stones dissolve in vivo, Scientific Reports, volume 8, Article number: 13731, 2018).

 
Odeslat komentář k článku "Prostě rozpustit "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Prostě rozpustit " e-mailem

Diskuse/Aktualizace