Prospěšný oxid uhelnatý

29.7.2005

Oxid uhelnatý CO je velmi jedovatý plyn, protože se snáze slučuje s krevním barvivem hemoglobinem než kyslík. Při vdechování CO ho hemoglobin přednostně váže, takže nedojde ke vzniku komplexu hemoglobinu s kyslíkem, ten se nedostane do tkání a organismus hyne zadušením. Nicméně podle posledních pokusů provedených na myších na University of Michigan může být vdechování malých dávek tohoto jedovatého plynu prospěšné. Podstatně se tím sníží riziko zánětů při plicních transplantacích. Zatím není jasné, jaký je mechanismus tohoto jevu, ani zdali bude stejně prospěšný i lidem, avšak po oxidu dusnatém NO jde o další jedovatý plyn, který hraje jistou roli v živých organismech.

Odeslat komentář k článku "Prospěšný oxid uhelnatý "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Prospěšný oxid uhelnatý " e-mailem

Diskuse/Aktualizace