Pronikavá úloha mikroRNA v kardiovaskulární biologii

28.2.2011

Mikroribonukleové kyseliny (miRNA) jsou krátké jednovláknové molekuly RNA, obsahující přibližně 22 nukleotidů a fungující při ladění genové exprese. V lidském genomu se jich kóduje na tisíc a vážou se ke komplementárním sekvencím v informační či mediátorové RNA, kdy obvykle vyvolávají inhibici, ale obecně regulují řadu komplexních biologických pochodů. Nedávno se na Texaské univerzitě přišlo na to, že miRNA hrají klíčovou úlohu při vzniku kardiovaskulárních chorob, což ukazuje na to, že tyto choroby jsou citlivé na poměrně drobné změny v genové expresi. Možnost manipulovat s miRNA dává větší příležitost jak v diagnostice, tak v terapii mnoha srdečních chorob.

Odeslat komentář k článku "Pronikavá úloha mikroRNA v kardiovaskulární biologii "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Pronikavá úloha mikroRNA v kardiovaskulární biologii " e-mailem

Diskuse/Aktualizace