Proč jsou buňky kulaté

13.2.2011

Síly, které pohánějí změny tvaru buněk, mají zásadní výnam pro vývoj organismu. Během mitózy se připojené buňky mění z plochých na kulaté, což je podstatné pro buněčné dělení. Nyní bylo prokázáno, že síly pohánějící mitotické zaoblení závisí jak na aktomyosinovém cytoskeletu tak na schopnosti buňky regulovat osmolatritu. Síla vedoucí k zaoblení vzniká osmotickým tlakem a aktomyosinová „kostra“ udržuje tuto sílu v mezích. Zdá se tedy, že v živočišných buňkách funguje aktomyosinová kostra jako buněčná stěna, směrující osmotickou expanzi k regulaci tvaru buňky.

Odeslat komentář k článku "Proč jsou buňky kulaté "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Proč jsou buňky kulaté " e-mailem

Diskuse/Aktualizace