Příspěvek k hojení chrupavek

6.1.2005

Chrupavky se po úrazech hojí velmi obtížně. Zajímavý přípravek k léčení právě takových zranění vyvíjejí na Harvard Medical School. Jde o kapalinu, která obsahuje chrupavku produkující buňky v chemicky modifikované hyaluronové kyselině, což je důležitá součást právě chrupavčitých tkání. Chemicky jde o aminopolysacharid podobný chitinu. Její modifikace spočívá v zavedení metakrylátových skupin. Do směsi se přidává i iniciátor polymerace citlivý na světlo. Tento přípravek vpravíme na místo, kde je chrupavka poškozena. Po osvícení ultratifalovým světlem polymeruje, a tudíž ztuhne. Vznikne tak jakási umělá chrupavka a zároveň vhodné prostředí pro hojivé procesy. Polymer se časem rozloží a nahradí jej plnohodnotná chrupavčitá tkáň. Proces by mohl být do pěti let zaveden do klinické praxe.

Odeslat komentář k článku "Příspěvek k hojení chrupavek "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Příspěvek k hojení chrupavek " e-mailem

Diskuse/Aktualizace